CI/CD Pipeline là gì

CI/CD Pipeline hay Continuous Integration/Continuous Deployment là xương sống của môi trường DevOps hiện đại. Nó là cầu nối giữa bộ phận phát triển và vận hành bằng cách tự…

0 Comments
Close Menu